صبح شهر
[امروز] [امروز]
کلیه امور نظافتی و خدماتی باکادری مجرب*** خدمتکار ،سرایدار،آبدارچی،پذیرایی،نماشویی*** قرارداد رسمی بامراکز خصوصی و دولتی*** مرکز(86035370---86035372)شمال(22194367---22179416)غرب(88853751---8889685-) 09120234006------------09104448387
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقا و خانم باتضمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت به (تمام نقاط) با کمترین هزینه(مرکز و شرق77612652--88104203)(شمال26701869)(غرب44360098)(36607480 جنوب شرق) (مدیریت:09127599466) 09127599466
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقا و خانم باتضمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت به (تمام نقاط) با کمترین هزینه(مرکز 88392618)(شمال22893468)(غرب44263973)( شرق77528711__36600890) (مدیریت:09120346063) 09120346063
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی آقا و خانم با تظمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت با کمترین هزینه (تهرانپارس-هنگام-رسالت-نظام اباد-نارمک-امام حسین (77866258---77729707)(مدیریت09193507876) 09193507876
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی آقا و خانم با تضمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت با کمترین هزینه (تهرانپارس-هنگام-رسالت-نظام اباد-نارمک-امام حسین-نیرو هوایی-پیروزی-شهدا...) (36607480) (36607468) (36052687) (77612652) 09127599466
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی آقا و خانم با تظمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت با کمترین هزینه (تهرانپارس-هنگام-رسالت-نظام اباد-نارمک-امام حسین (77729707--77866258)(مدیریت09193507876) 09193507876
صبح شهر
[امروز] [امروز]
☜کلیه خدمات نظافت راه پله ☙منازل ☙شرکتها جابجایی☙پذیرایی☙☎☎☎☎☜اعزام ابدارچی☙سرایدار .خدمتکار (قرار دادی)در سراسر تهران ☙☎☎☎☎《22759948》☎《26412709》《88897663》☎《88873078》☎《88897529》《88359932》☎《88357938》☎ (Info@ghasrsepid.blogfa.com),☙☙۶۶۰۶۶۵۷۹☎۶۶۰۶۶۵۷۸☙☙
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام پرسنل متعهد خانم و آقا با رزرو قبلی به تمام نقاط استان تهران و اعزام سریع به منطقه نارمک و تهرانپارس میسر می باشد.باقیمت مناسب 09124700680-09101240379 سرایدار ایرانی-خدمتکار24ساعته خانم وآقا 02177903590,02177904086
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی آقا و خانم با تظمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت(22874706پاسداران-نیاوران-مینی سیتی تجریش-قیطریه- الهیه)(88195368 ونک-شیخ بهایی-آفریقا-گاندی)(مدیریت09193507876) 09193507876
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی آقا و خانم با تظمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت (22874643پاسداران-نوبنیاد- ارتش-مینی سیتی-نیاوران-قیطریه-الهیه)(88715921یوسف آباد-ونک-گاندی-جردن-آرژانتین)(مدیریت09193507876) 09193507876
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقا و خانم باتضمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت به (تمام نقاط) با کمترین هزینه(مرکز 88392618)(شمال22893468)(غرب44263973)( شرق77528711__36600890) (مدیریت:09120346063) 09120346063
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقا و خانم باتضمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت به (تمام نقاط) با کمترین هزینه(مرکز و شرق77612652--88104203)(شمال26701869)(غرب44360098)(36607480 جنوب شرق) (مدیریت:09127599466) 09127599466
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقاوخانم باتضمین کار وبهترین نیرو در اسرع وقت باکمترین هزینه(44294634مرزداران.پونک.سردارجنگل.آیت الله کاشانی)(44079443بلوارفردوس.شهرزیبا.آریاشهر.گیشا)(88715921شهرک غرب) ۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقا و خانم باتضمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت به (تمام نقاط) با کمترین هزینه(مرکز 88392618)(شمال22893468)(غرب44263973)( شرق77528711__36600890) (مدیریت:09120346063) 09120346063
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقاوخانم باتضمین کار وبهترین نیرو در اسرع وقت باکمترین هزینه(44294634مرزداران.پونک.سردارجنگل.آیت الله کاشانی)(44079443بلوارفردوس.شهرزیبا.آریاشهر.گیشا)(88715921شهرک غرب) ۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶
صبح شهر
[امروز] [امروز]
☜کلیه خدمات نظافت راه پله ☙منازل ☙شرکتها جابجایی☙پذیرایی☙☎☎☎☎☜اعزام ابدارچی☙سرایدار ☙خدمتکار (قرار دادی)در سراسر تهران ☎☎☎☎☎《22759948》☎《26412709》《88897663》☎《88873078》☎《88897529》《88359932》☎《88357938》☎ (Info@ghasrsepid.blogfa.com),☙☙۶۶۰۶۶۵۷۹☎☎۶۶۰۶۶۵۷۸☙☙
صبح شهر
[امروز] [امروز]
☜کلیه خدمات نظافت راه پله ☙منازل ☙شرکتها جابجایی☙پذیرایی☙ ☎☎☎☎☜اعزام ابدارچی☙سرایدار خدمتکا ر (قرار دادی)در سراسر تهران ☙☙☙☎☎☎☎《22759948》《26412709》《88897663》《88873078》《88897529》《88359932》《88357938》☙☙ (Info@ghasrsepid.blogfa.com),☙☙۶۶۰۶۶۵۷۸☎۶۶۰۶۶۵۷۹☙☙
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقاوخانم باتضمین کار وبهترین نیرو در اسرع وقت باکمترین هزینه(88104203هفت تیر.مفتح.مطهری.سیدخندان.سهروردی.رسالت.تهران پارس.ولیعصر.یوسف آباد.ونک)( 26701869پاسداران.تجریش.شریعتی) 09127599466
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقاوخانم باتضمین کار وبهترین نیرو در اسرع وقت باکمترین هزینه(88837819 هفت تیر.مفتح.مطهری.سیدخندان.سهروردی.رسالت.تهران پارس)(88715921ولیعصر.یوسف آباد.ونک)( 22874643پاسداران) ۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پاکان آذرخش 33535 , نظافت ادارات ، منازل ، راه پله , با تجهیزات صنعتی ، تامین نیرو 09122266604 ـ 44422522
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
خدمات آریا , ثبت328163(شبانه روزی) , منازل،ادارات،راه پله(تضمینی) کاشاني 44270947 پـونـک 44270663 ستارخان 44214718 صادقيه 44241141
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
8 ساعت کارحرفه ای 30000 , روزانه ‎دائم ‎کنترات 66354842 ـ 44423914 خانم فروهر 44871028
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
اعزام نیرو , به تمام نقاط تهران , 8 ساعت 000 / 30 , ( خانم رفیعی ) 44850190 ـ 44850240 44871037 ـ 44850083
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
8ساعت کار 25000 آقاوخانم , نظافتچی حرفه ای و قراردادی 66569875 ـ 44859170 خانم بخشي 44837833
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقاوخانم باتضمین کار وبهترین نیرو در اسرع وقت باکمترین هزینه(88104203هفت تیر.مفتح.مطهری.سیدخندان.سهروردی.رسالت.تهران پارس.ولیعصر.یوسف آباد.ونک)( 26701869پاسداران.تجریش.شریعتی) 09127599466
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقا و خانم باتضمین کار و بهترین نیرو در اسرع وقت به (تمام نقاط) با کمترین هزینه(مرکز 88392618)(شمال22893468)(غرب44263973)( شرق77528711__36600890) (مدیریت:09120346063) 09120346063
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
اعزام نظافتچی حرفه ای آقاوخانم باتضمین کار وبهترین نیرو در اسرع وقت باکمترین هزینه(88837819 هفت تیر.مفتح.مطهری.سیدخندان.سهروردی.رسالت.تهران پارس)(88715921ولیعصر.یوسف آباد.ونک)( 22874643پاسداران) ۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
☜کلیه خدمات نظافت راه پله ☙منازل ☙شرکتها جابجایی☙پذیرایی☙ ☎☎☎☎☜اعزام ابدارچی☙سرایدار خدمتکا ر (قرار دادی)در سراسر تهران ☙☙☙☎☎☎☎《22759948》《26412709》《88897663》《88873078》《88897529》《88359932》《88357938》☙☙ (Info@ghasrsepid.blogfa.com),☙☙۶۶۰۶۶۵۷۸☎۶۶۰۶۶۵۷۹☙☙
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نظافت گستر , شبانه روزی ثبت 474219 اميرآباد،کارگر 66913558 سهروردي،بهشتي 88566976 انقلاب،جمهوري 66128173 مطهري،فاطمي 88566984 بهارستان،سپاه 77914462
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
انقلاب ولیعصر گیشا طالقانی , جمهوری،فاطمی،بهشتی،امیرآباد 77976312 و 22849443 88456787 و 66177897
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
یوسف آبادولیعصرانقلاب بهشتی , مطهری،شریعتی،سهروردی،امام حسین 77752617 و 33304827 66120649 و 88456849
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
8 ساعت 000 / 30 , نیروی آقا حرفه ای , یک ساعت اول رایگان , ( خانم رفیعی ) 66935638 ـ 66565729 88831930 ـ 88814137
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
یسنا , راه پله منازل ، ادارات - پذیرائی 66467781 - 88931956 22392675 - 44538562
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آقا 30000 خانم 35000 , پرداخت وجه بعد از رضایت 77542380 ـ 66569875 خانم حسيني 88812703
Loading