صبح شهر
[امروز] [امروز]
« ارزان ترین !! » , تخفیفات 30 % پائیزه , دارالترجمه رسمی 233 تلفن: 09211109730 و 88109560
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دارالترجمه رسمی با تائیدات , ( تخفیفات بالا ) , پیک رایگان - سراسر تهران تلفن: 33486313 - 77880492
صبح شهر
[امروز] [امروز]
« زبان نگار » , ترجمه متون دانشجویی،تخصصی , صفحه ای 8500 (اعزام مترجم) تلفن: 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[امروز] [امروز]
« مرکز ترجمه امیران » , ترجمه کلیه زبان ها ، سرفصل , کلیه رشته ها ، ترجمه مقاله و ISI تلفن: 09196434261 - 66978176
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دفتر ترجمه رسمی 615 , قوه قضائیه ،پیک رایگان ، نرخ مصوب تلفن: 26711873 26711869
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارشناس رسمی دادگستری , رشته راه و ساختمان , تلفن: 09123478848
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پروانه مسئول فنی محمدرضا , کاظمی آشتیانی متخصص , آسیب شناسی بالینی به تاریخ , 22 / 9 / 94 به شماره , 2017 / 6 / 10 / 25 / پ , مفقود گردیده و از درجه , اعتبار ساقط است. ,
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
گواهینامه موقت پایان , تحصیلات اینجانب فرزادفتحی , فرزندقاسم ش ش , 4420413735 متولد , 14 / 7 / 1372از دانشگاه , صنعتی شریف ش 49234 , مفقودوازدرجه اعتبارساقط است
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
*دارالترجمه رسمی هنگام* , ترجمه کلیه زبان ها با تاییدات , 5 شنبه هاتعطیل(ساعت کار10الی18) تلفن: 77203434 - 77203323
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
« ارزان ترین !! » , تخفیفات 30 % پائیزه , دارالترجمه رسمی 233 تلفن: 09211109730 و 88109560
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دارالترجمه رسمی , (پارس شمیرانات)انگلیسی،ایتالیایی , آلمانی فرانسه ،کیفیت بالا قیمت مصوب تلفن: 61 و 26126860
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دارالترجمه رسمی با تائیدات , ( تخفیفات بالا ) , پیک رایگان - سراسر تهران تلفن: 33486313 - 77880492
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
« مرکز ترجمه امیران » , ترجمه کلیه زبان ها ، سرفصل , کلیه رشته ها ، ترجمه مقاله و ISI تلفن: 09196434261 - 66978176
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دفتر رسمی 279 , ترجمه رسمی در اسرع وقت , کیفیت بالا-قیمت فوق العاده(مطهری) تلفن: 88843377 - 88864287
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دفترترجمه رسمی 257 تهران , انگلیسی با اخذ تاییدات , دریافت و تحویل رایگان تمامی مناطق تلفن: جردن 65 - 22043164
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دفتر ترجمه رسمی 331 , « انگلیسی و آلمانی » , خیابان وزرا - نبش خیابان هشتم تلفن: 88555136 - 88711842
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دارالترجمه رسمی اطمینان , باسابقه درخشان-سرعت ،دقت , وکیفیت (آلمانی و سایرزبانها) تلفن: 66737299
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
« زبان نگار » , ترجمه متون دانشجویی،تخصصی , صفحه ای 8500 (اعزام مترجم) تلفن: 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
:: دفترترجمه رسمی 195 :: , سعادت آباد - شهرک غرب , تلفن: 22067386 - 22365618
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دفتر ترجمه رسمی 615 , قوه قضائیه ،پیک رایگان ، نرخ مصوب تلفن: 26711873 26711869
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
مترجم NAATI استرالیا , رسمی،حرفه ای،آکردیته ترجمه انواع , متون ازفارسی به انگلیسی وبرعکس تلفن: 09121006685ـ44814880
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دفترترجمه رسمی شماره18 , (کیهان)بامجوزرسمی قوه قضاییه , کیفیت عالی - میدان ولیعصر تلفن: 88926345 ـ 88906010
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دارالترجمه رسمی ماهان , ترجمه تخصصی- اسناد ومدارک , شماره پروانه 400 تلفن: 88813492 - 88832061
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کارشناس رسمی دادگستری , رشته ساختمان ، ارزیابی املاک , و کارخانجات ، سرقفلی ، اجاره تلفن: 09123947078
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعیین قیمت رسمی آپارتمان , سرقفلی ، حق کسب و پیشه , نقشه برداری UTM تلفن: 09121135730 و 22529171
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کارشناس رسمی دادگستری , رشته راه و ساختمان , تلفن: 09123478848
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کارشناس رسمی دادگستری , رشته راه و ساختمان , ارزیابی املاک جهت وام و مهاجرت تلفن: 09127979538
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
قراردادواگذاری , صنعتی به شماره , 1070 / 77 به تاریخ , 29 / 07 / 77 به نام شرکت , صنایع غذایی پونه پرند ، مالکین , آقایان حسن بیت الله سفیدی و تلفن: محمداحمدي مفقودوفاقداعتباراست
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فرم‎های‏نظام‎مهندسی‎اداره‎گاز‎به , شماره 4 - 1 / 21249029مفقود , گردیده‎وفاقداعتباراست ‎وهرگونه‏ , سوء‎استفاده‎ ازآن پیگردقانونی دارد
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
« ارزان ترین !! » , تخفیفات 30 % پائیزه , دارالترجمه رسمی 233 تلفن: 09211109730 و 88109560
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
« مرکز ترجمه امیران » , ترجمه کلیه زبان ها ، سرفصل , کلیه رشته ها ، ترجمه مقاله و ISI تلفن: 09196434261 - 66978176
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
دفتر ترجمه رسمی 615 , قوه قضائیه ،پیک رایگان ، نرخ مصوب تلفن: 26711873 26711869
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مرکز ترجمه پارسیس , انگلیسی صفحه ای5هزار،عربی12 , تایپ رایگان،اعزام مترجم همزمان تلفن: 09100112835 - 86015424
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
« زبان نگار » , ترجمه متون دانشجویی،تخصصی , صفحه ای 8500 (اعزام مترجم) تلفن: 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
دارالترجمه رسمی با تائیدات , ( تخفیفات بالا ) , پیک رایگان - سراسر تهران تلفن: 33486313 - 77880492
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارشناس رسمی دادگستری , رشته راه و ساختمان , تلفن: 09123478848
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
کارشناس رسمی دادگستری , رشته راه و ساختمان , تلفن: 09123478848
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
کارشناس رسمی دادگستری , رشته راه و ساختمان , ارزیابی املاک جهت وام و مهاجرت تلفن: 09127979538
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تعیین قیمت رسمی آپارتمان , سرقفلی ، حق کسب و پیشه , نقشه برداری UTM تلفن: 09121135730 و 22529171
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
کارشناس رسمی دادگستری , رشته ساختمان ، ارزیابی املاک , و کارخانجات ، سرقفلی ، اجاره تلفن: 09123947078
Loading