صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام امور مالیاتی و حسابداری تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده و عملکرد فصلی تنظیم لایحه و دفاع در هیات های بیمه و مالیات و ارزش افزوده تهیه صورتهای مالی تحریر دفاتر قانونی اصلاح حساب 88499438,88499436
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
« تراز حساب » , اظهارنامه - دفاتر 09129317950 66127652
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مشاوره مالی و مالیاتی , اعزام حسابدار،دفاتر،ارزش افزوده , تشکیل پرونده ، فصلی 09309593300 - 66931417
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام کلیه امور مالیاتی , جریمه-ارزش افزوده-ارث , مشاغل ، شرکتها و مستغلات 09126995033 - 77247253
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
دفاتر ، بستن حسابها ، فصلی , ارزش افزوده ، تشکیل پرونده , اعزام حسابدار، توسط بازنشستگان 09303190653 - 88824358
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام کلیه امور مالیاتی , ازاعتراض تا مفاصا , ارزش افزوده-ارث وجرایم(مشاوره) 09126939118 - 77247253
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم 09375835360 و 44361378
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پویان حساب , اظهارنامه مالیاتی،ارزش افزوده , صورت معاملات فصلی و...طراحی , سیستم های مالی،اعزام نیروی , متخصص ،دفاع مالیاتی 09102370037 358 - 36840368
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مشاوره مالی و مالیاتی , ارزش افزوده ،فعلی و اظهارنامه مشاوره رايگان 24 ساعته 44961109
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام امور مالی و مالیاتی , تنظیم اظهار نامه مالیاتی , ارزش افزوده ، معاملات فصلی 09905404201 ـ 88994894
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
خدمات مالیاتی پایتخت , پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی , عملکرد،دفاترقانونی مشاغل و شرکتها 09126170642 - 44053941
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مشاوره مالیاتی , کلیه امور مالی و مالیاتی , ارزش افزوده ، عملکرد 88979531 - 88952426
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
گواهی ارزش افزوده , گزارش فصلی پلمپ دفاتر , هزینه مناسب 09357400342
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
امید محاسب پارس , ارائه کننده کلیه خدمات , مالی ومالیاتی ازابتداتامفاصاحساب 44251411و22228887
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام امورمالیاتی و حسابداری , اظهارنامه ،عملکرد،ارزش افزوده , گزارشات فصلی ، اعزام نیرو 09121076244 - 4و66123752
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شرکت محاسبک , انجام کلیه امور مالی ومالیاتی , شماره ثبت 68248 15 و 88989814
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
حسابداری ، اظهارنامه , اصلاح حساب ، امور مالیاتی , مناطق غرب و شمال (تضمینی) 09126724028 - 44030276
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کلیه خدمات حسابداری , تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد , تحریر دفاتر قانونی 09195495062 ـ 66980927
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام کلیه امور مالی , تهیه اظهارنامه , تحریر دفاتر قانونی 09194453296 - 66721637
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام کلیه خدمات مالی-مالیاتی , بخشودگی 90 درصدی , اصل و جرائم مالیاتی 09120884974ـ88551365
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
حسابرسی , حسابداری , تراز ارقام دانا 88108706
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
/ موسسه حسابرسی / , گزارش حسابرسی , بانکها ، دارایی ، مناقصات , اظهارنامه مالیاتی , حسابداری شرکتها 09123334188 86016188
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شرکت دانش حساب , ارائه دهنده انواع خدمات‎ , مالی ، مالیاتی ، حسابرسی , ومشاوره مدیریتی , 09126075903 44030242
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
گروه متخصصین مالی محاسبان , پیش رسیدگی مالیات عملکرد وارزش , افزوده وحسابرسی تامین اجتماعی مشاور مالي 09356086979
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام کلیه امور مالی و مالیاتی , ارزش افزوده - گزارش فصلی , اعزام حسابدار مشاوره مالی و مالیاتی 66553659
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تحریردفاترقانونی , صدورسند-حسابداری 22317329 22306360
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
موسسه‎حسابداری‎آئین گستران , امورحسابداری،اظهارنامه ،ارزش , افزوده،گزارشات فصلی‎اعزام حسابدار 09129370173 - 66911603
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
موسسه اطلس , , خدمات حسابداری , اظهارنامه مالیاتی , «مشاوره در محل رایگان» 88924545
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
ارقام حساب خبره , گزارش حسابرسی , بانک، مناقصات ، سفارت ، یاتا , ارائه کلیه خدمات مالی و مالیاتی , طراحی سیستم مالی وطرح توجیهی 09127362650 88834771
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام کلیه امور مالی،مالیاتی , حسابداری،بیمه ، دفاتر قانونی , اظهارنامه ، لوایح قانونی 09127950242 - 09122110105
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
موسسه افق نگاه مدیران , کلیه خدمات مالی ، مالیاتی , حسابرسی ، ثبت شرکت و انحلال (احمد بابايي) 09124724058
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
موسسه صدرا , مشاور مالیاتی , قبول پرونده های , حل اختلاف مالیاتی 09121227191 66158682
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
(بهینه ارقام پاک)گزارش , حسابرسی بانک، مناقصات , سفارت ،دارایی(ارائه خدمات مالی) 09122848599 - 77724721
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فناوری مالی و مدیریت داناک , مشاوره مالی مالیاتی , خدمات حسابداری وحسابرسی داخلی 44387075و09011588037
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
* داتیس * , اعزام حسابدار ، مشاوره , وخدمات تخصصی حسابداری , مالیاتی - ارزش افزوده , اخذکد اقتصادی ، پلمپ دفاتر 09123662421 88971947
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
خدمات حسابداری و مالیاتی , با 30 سال سابقه , اظهارنامه عملکرد،تحریر دفاتر 09123604419 - 66901119
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
« موسسه بهنگام مشهود » , خدمات،حسابداری،حسابرسی،امور , مالیاتی،ارزش افزوده،اعزام حسابدار 66530745_66563278
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
انجام کلیه خدمات مالی ومالیاتی , در شرکت رادین حساب , (باهمکاری دانشگاه علم وفرهنگ) 09901918618 - 44389689
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
گروه حسابداری وخدمات , ارقام پردازش , انجام کلیه امور حسابداری , و مالیاتی , ازاسناد حسابداری تا تهیه , صورتهای مالی و مالیاتی 09127292421 و 88326390
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
گزارش حسابرسی , بانک ها ، مناقصات ، دارایی , , پیگیری پرونده های مالیاتی , و امور حسابداری 09127400020 44071376
Loading