صبح شهر
[امروز] [امروز]
آمادگی جسمانی، تغذیه , کیک بوکس، با قهرمان جهان , و دانشجوی دکتری ورزشی (عنصری) 09121542438 - 88194530
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش ماساژحرفه ای , (فقط ویژه خانمها) , 7سبک ازپایه تا تخصصی , مجتمع آموزشی مهر آریا , تحت نظر پزشک , بامدرک رسمی فنی و حرفه ای مترو شريعتي 22853474
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ایرانیان آریا , مدرسه بین المللی ماساژ , با مجوز رسمی فنی حرفه ای 26 و 66917025
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش ماساژ 10سبک , بین المللی850هزارتومان و , 5سبک550هزارتومان با مدرک 88897306
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزشگاه ماساژ ویستا مهر , با مجوز سازمان فنی و حرفه ای 09195505203 66940989
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعمیر و عیب یابی و سرویس , تردمیل های خانگی و باشگاهی , حتی تعطیلات (طایفه) 09124118392 - 33443372
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعمیرات تخصصی تردمیل , خانگی،باشگاهی،صندلی ماساژ , درمحل باضمانت (بهمنی) 09127750813 - 09127679791
صبح شهر
[امروز] [امروز]
* تیم علی پروین * , مدرسه فوتبال آذربایجان , « ترم پاییز - 7 سال به بالا » 09358000132 - 44468686
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش ماساژحرفه ای , (فقط ویژه خانمها) , 7سبک ازپایه تا تخصصی , مجتمع آموزشی مهر آریا , تحت نظر پزشک , بامدرک رسمی فنی و حرفه ای مترو شريعتي 22853474
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش ماساژ 10سبک , بین المللی850هزارتومان و , 5سبک550هزارتومان با مدرک 88897306
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تردمیل فقط پاندا , کیفیت،زیبایی،ضمانت , ( هدایای ویژه) , اقساط بلند مدت , (مشاوره رایگان) , 22888955
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آمادگی جسمانی، تغذیه , کیک بوکس، با قهرمان جهان , و دانشجوی دکتری ورزشی (عنصری) 09121542438 - 88194530
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
ایرانیان آریا , مدرسه بین المللی ماساژ , با مجوز رسمی فنی حرفه ای 26 و 66917025
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش ماساژحرفه ای , (فقط ویژه خانمها) , 7سبک ازپایه تا تخصصی , مجتمع آموزشی مهر آریا , تحت نظر پزشک , بامدرک رسمی فنی و حرفه ای مترو شريعتي 22853474
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزشگاه ماساژ ویستا مهر , با مجوز سازمان فنی و حرفه ای 09195505203 66940989
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش ماساژ 10سبک , بین المللی850هزارتومان و , 5سبک550هزارتومان با مدرک 88897306
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
اجاره اتاق درباشگاه ورزشی , ویژه بانوان جهت انجام خدمات , ورزشی ، محدوده سعادت آباد 09123683069
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تردمیل فقط پاندا , کیفیت،زیبایی،ضمانت , ( هدایای ویژه) , اقساط بلند مدت , (مشاوره رایگان) , 22888955
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعمیر و عیب یابی و سرویس , تردمیل های خانگی و باشگاهی , حتی تعطیلات (طایفه) 09124118392 - 33443372
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعمیرات تخصصی تردمیل , خانگی،باشگاهی،صندلی ماساژ , درمحل باضمانت (بهمنی) 09127750813 - 09127679791
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعمیرات تخصصی تردمیل , خانگی،باشگاهی،صندلی ماساژ , درمحل باضمانت (بهمنی) 09127750813 - 09127679791
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش ماساژحرفه ای , (فقط ویژه خانمها) , 7سبک ازپایه تا تخصصی , مجتمع آموزشی مهر آریا , تحت نظر پزشک , بامدرک رسمی فنی و حرفه ای مترو شريعتي 22853474
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش ماساژ 10سبک , بین المللی850هزارتومان و , 5سبک550هزارتومان با مدرک 88897306
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تردمیل فقط پاندا , کیفیت،زیبایی،ضمانت , ( هدایای ویژه) , اقساط بلند مدت , (مشاوره رایگان) , 22888955
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
واگذاری باشگاه بدنسازی فعال , یا فروش کلیه تجهیزات , در منطقه امیرآباد 09353353815و09125338680
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آمادگی جسمانی، تغذیه , کیک بوکس، با قهرمان جهان , و دانشجوی دکتری ورزشی (عنصری) 09121542438 - 88194530
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزش ماساژحرفه ای , (فقط ویژه خانمها) , 7سبک ازپایه تا تخصصی , مجتمع آموزشی مهر آریا , تحت نظر پزشک , بامدرک رسمی فنی و حرفه ای مترو شريعتي 22853474
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
ایرانیان آریا , مدرسه بین المللی ماساژ , با مجوز رسمی فنی حرفه ای 26 و 66917025
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزش ماساژ 10سبک , بین المللی850هزارتومان و , 5سبک550هزارتومان با مدرک 88897306
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزشگاه ماساژ ویستا مهر , با مجوز سازمان فنی و حرفه ای 09195505203 66940989
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تردمیل فقط پاندا , کیفیت،زیبایی،ضمانت , ( هدایای ویژه) , اقساط بلند مدت , (مشاوره رایگان) , 22888955
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تعمیرات تخصصی تردمیل , خانگی،باشگاهی،صندلی ماساژ , درمحل باضمانت (بهمنی) 09127750813 - 09127679791
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تعمیرات تخصصی تردمیل , خانگی،باشگاهی،صندلی ماساژ , درمحل باضمانت (بهمنی) 09127750813 - 09127679791
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تعمیر و عیب یابی و سرویس , تردمیل های خانگی و باشگاهی , حتی تعطیلات (طایفه) 09124118392 - 33443372
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
* تیم علی پروین * , مدرسه فوتبال آذربایجان , « ترم پاییز - 7 سال به بالا » 09358000132 - 44468686
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
آموزش ماساژحرفه ای , (فقط ویژه خانمها) , 7سبک ازپایه تا تخصصی , مجتمع آموزشی مهر آریا , تحت نظر پزشک , بامدرک رسمی فنی و حرفه ای مترو شريعتي 22853474
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
آموزش ماساژ 10سبک , بین المللی850هزارتومان و , 5سبک550هزارتومان با مدرک 88897306
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
تردمیل فقط پاندا , کیفیت،زیبایی،ضمانت , ( هدایای ویژه) , اقساط بلند مدت , (مشاوره رایگان) , 22888955
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
کلیه لوازم و تجهیزات , باشگاه بدنسازی , بفروش می رسد 09121757500
Loading