صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
به يك نفر آشپز فينگرفود آقا، خلاق، ماهر، بصورت تمام وقت، جهت فعاليت در رستوران (واقع در كرج) نيازمنديم. , 09121508617
تمام وقت
Loading