صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
خریدار سوزوکی ویتارا سفید مدل 86 تا 90 موتور 2000 یا 2400 فرقی نمیکنه قیمت 45 تا 55 رنگ سفید رنگ شدگی جزیی معاوضه با ال 90 تندر سفید مدل 86 و وجه نقد umber="8995
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
خودرو ویتارا89 اتومات-تک برگ سند- بیمه فول تا اسفند- 1 گلگیر جلو رنگ - فقط مصرف کننده ۰۹۱۷۷۱۶۵۱۵۶
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
خریدار سوزوکی کیتارا1395 خریدار سوزوکی ویتارا 1395 ۰۹۱۷۹۲۶۴۲۰۴
Loading