صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
ویتارا کلاس 5 بدون رنگ وخط وخش زاپاس نخورده تمیز ۹۹۰۱۳۷۹۸۴۲"
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
گرند ویتارا2400cc ویتارا 2400 اتومات سفید کلاس5 بیمه یک سال فابریک با ماساژور لاستیکا خوب ۰۹۱۷۷۰۸۱۳۷۸
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
شاسی بلند ویتارا مدل 88 خانگی سفید لاستیک خوب یه گلگیر جلو رنگ ۰۹۳۵۷۴۳۷۷۸۴
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
ویتارا 2400 مشکی 1389 درود بر شما ماشین بدون رنگ، کاملا سالم، دنده تیپ 5، لاستیک ها همه 100%، فروش نقدی یا معاوضه با تویوتا ۰۹۳۳۰۶۷۶۸۷۰
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
ویتارا 2400 مشکی1389 درود بر شما ماشین بدون رنگ، کاملا سالم، دنده تیپ 5، لاستیک ها همه 100%، فروش نقدی یا معاوضه با تویوتا ۰۹۳۳۰۶۷۶۸۷۰
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
خودرو سوزکی گرند ویتارا87 تمام فابریک 8 ماه بیمه 7 سال تخفیف بیمه ۰۹۱۷۳۸۷۹۹۰۶
Loading