صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
به ۲ خانم خوش برخورد جهت بازاریابی درپایانه حمل و نقل نیازمندیم خیلی فوری با حقوق ۵۰% به صورت مشارکتی 09130000170 , 09130000170
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
به ۲ خانم خوش برخورد جهت بازاریابی درپایانه حمل و نقل نیازمندیم خیلی فوری با حقوق ۵۰% به صورت مشارکتی 09130000170 09130000170 , 09130000170
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
سلام راننده بابکت و لودرهستم دارای گواهینامه ویژه وکارت سلامت رانندگان وسابقه کار بالادرانواع پروژها عمرانی وتونلها.مترو.شهبازي 09182740638 09195274523 , 09182740638
آماده به کار
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
اشنایی با نرم افزار رافع و.. 09398446042 , 09398446042
تمام وقت , پاره وقت
Loading