صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
سلام راننده بابکت و لودرهستم دارای گواهینامه ویژه وکارت سلامت رانندگان وسابقه کار بالادرانواع پروژها عمرانی وتونلها.مترو.شهبازي 09182740638 09195274523 , 09182740638
آماده به کار
Loading