صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
مرکز پرستاری در منزل نسیم سلامت پارس از 300 مراقب سالمند با حقوق 700تا1200 به صورت شبانه روزی و روزانه دعوت به عمل می آورد. 09176106296 , 09176106296
تمام وقت , پاره وقت
Loading