صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نقاشی ساختمان سعید اجـــرای کلــــیه رنگ های ساختمانی با قیمت مناسب هدف ما کیفــیت، سرعت و رضایت شماست ٠٩١٣٧٥٨١٣٠٢ ٣٣٣٤٢٤١٦
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
تعدادی صندوق دار خانم محجبه آشنا به نرم افزار صبا جهت کار در عمده فروشی خیابان امام(حقوق+بیمه) ٠٩١٣٦١٩٤٨٠٥
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
تعدادی نیروی آقا ساده جهت کار درپیــتــزایی ٠٩١٣١٤١١٦٨١
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
مدیر فروش خانم تعدادی بازاریاب خانم با حقوق و پورسانت ٠٩١٣٦٦٠٠٤١٤
Loading