صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
بنز 280S. فول1,978 چهارتا شیشه برقی.جلو و عقب ماشین پلمپ.تودوزی فابریک سالم.هیدرولیک.وایر ها فابریک نو بوش.بیمه 10ماه.چراغ ها زنون. کاربراتورش نیاز به تنظیم داره umber="9142
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
کمپرسور کولر بنزمدل 2005 کمپرسور کولر بنزe240نو نو مرسدس اصل umber="9068
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
کمپرسور کولر بنزمدل 2005 کمپرسور کولر بنزe240نو نو مرسدس اصل umber="9068
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
ﺑﻨﺰ 230E ﺭﻧﮓ ﺑﮋ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ71 ﻛﻮﻟﺮ.ﺳﺎﻧﺮﻭﻑ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺘﻪ.ﺁﻳﻨﻪ ﺑﺮﻗﻲ,ﺁﻧﺘﻦ ﺑﺮﻗﻲ,ﭼﺮاﻍ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ,ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻱ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻗﻲ,ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ 160 ﻫﺰاﺭ,ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺮﻗﻲ,ﺑﻜﺴﻞ ﺑﻨﺪ umber="9042
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
بنزC180مدل2006 رنگ بژ_بدون رنگ_یک برگ سند. ۰۹۱۵۳۱۶۱۸۳۵
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
بنزC180مدل2006 رنگ بژ_بدون رنگ_یک برگ سند. ۰۹۱۵۳۱۶۱۸۳۵
Loading