صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
شرکت ارتباط نگین (پشتیبانی دستگاههای کارت خوان) جهت تکمیل کادر پشتیبانی خود نیازمند نیروی آقا ترجیحاً مجرب، دارای وسیله نقلیه می باشد. حقوق ثابت + بیمه ساعت تماس ٨:٣٠ الی ١٣ ٣٢٢٣٨٩٥٦
Loading