صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
خودرو سی یلو 80 ماشین تازه تعمیر و خوش رخ مدل 80 دو برگ سند از سال85 زیر پای خودمه کاملا خونگی لاستیک نو صددرصد بیمه با تخفیف کامل ،با دویست هزار تومن بیمه ش میشه ،فوری فوری ۰۹۱۰۳۷۸۴۲۴۶
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
سیلو بژ تمیز فوری 81 بدنه و فنی سالم وبیمه یک سال کامل ۰۹۱۳۲۴۲۸۶۲۱
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
دوو سیلو سالم79 مدل 79 سالم رنگ یشمی سالم. رنگ کامل بدلیل آفتاب سوختگی. گیربکس تعویض شده . ده سال تخفیف بیمه ۰۹۱۳۹۴۱۸۹۷۳
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
دوو اسپرو فروشی مدل1994 فنی سالم.چهار حلقه لاستیک نو. ۰۹۱۴۰۵۶۹۰۲۶
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
سیلومدل79سالم رنگ کامل قیمت دوازده میلیون پای معامله تخفیف داده میشود ۰۹۱۳۹۴۱۸۹۷۳
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
دووسیلومدل 78رنگ سبزاطلسی موتورکامل عوض شده بابرگه گمرکی صفرچندتیکه رنگ ۰۹۱۳۶۳۴۶۲۴۵
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
دوو سیلو مدل 82بدون رنگ باسلام ماشین بدون رنگ بدون ضربه بیمه یک سال 6سال تخفیف کولر یخ سوخت بسیار کم ظاهر عالی باتشکر از صبح شهر ۰۹۱۳۲۴۰۳۵۸۳
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
دوو اسپرو آلبالویی مدل 94 mpfi دوو اسپرو آلبالویی مدل 94mpfi ۰۹۳۶۵۳۱۹۲۰۰
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
دوو اسپرو سفید 93 موتورکیربوکس سالم زیربندی سالم دور رنگ ۰۹۳۵۳۹۳۱۲۰۴
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
خریدار دوو اسپرو با سلام خریدار ماشین زیر5-6 میلیون تومن ترجیحا دوو اسپرو هستم یاعلی ۰۹۱۴۰۵۵۶۸۸۰
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
خریدار دوو اسپرو 1373 با سلام خریدار دوو اسپرو تا قیمت 5-6میلیون هستم یاعلی ۰۹۱۴۰۵۵۶۸۸۰
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
خودرو دوو سیلو مدل 83سفید بدون رنگ فنی سالم لاستیک 80درصد بیمه تا برج11 تخفیف کامل ۰۹۱۳۶۳۲۸۴۳۰
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
دوو سی یلو مدل 81 بدون رنگ و ضربه .رنگ بژ بیمه تا پایان اسفند با 11 سال تخفیف.. موتور و گیربکس سالم. 260هزار کارکرد ۰۹۱۳۲۴۰۲۱۰۶
Loading