صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
جک جی5 مدل 93 دارای بیمه تاآذر96 وگارانتی تافروردین 96 ماشین ازنظرفنی وبدنه بسیارسالم وبشرط درحدخشک umber="9142
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
حواله جك اس5مدل95 حواله دي ماه ( دنده اي ) umber="9000
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
جک S5 اتومات مدل 95 سفید رنگ بدون کوچکترین خوردگی.2 میلیون بیمه بدنه روی ماشین هست.هزینه سند به عهده خریدار.فوری فروشی ۰۹۳۵۹۳۹۴۴۸۹
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
جک جی 5اتومات خشک اقساطی جک جی 5 اتومات صفر اقساطی........بدون ضامن با چک.....پبش پرداخت زمان تحویل خودرو.....سند و مدارک بنام خریدار..... ۰۹۱۰۷۶۵۹۰۴۷
Loading