صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
دوو سیلو مدل 81 زنگ فابریک یک گلگیر جلو سمت راننده رنگ داره بیمه تا برج یا زده نه سال تخفیف بیمه داره فنی سالم کولر عالی پرشتاب کم مصرف بی صدا ایمنی و راحت جلو وعقب بدونه کوچکتر ضربه بدون پوسیدگی umber="8947
Loading