صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
زانتیا مدل 85 اتومبیل زانتیا مدل 85 گلگیر سمت راننده تعویض umber="9060
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
زانتیا مدل 85 اتومبیل زانتیا مدل 85 گلگیر سمت راننده تعویض umber="9060
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
معاوضه زانتیا 85 با 88 یا 89 زانتیا طوسی موتوری و فنی تضمینی بدنه چندتا دسته موتور فرو رفتگی داره گلگیر عقب سمت شاگرد هم رنگ داره، پولم آماده است که روش بذارم. umber="8935
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
زانتیا مدل 89 زانتیا مدل 89 خانگی رنگ دارد از نظر فنی سالم لاستیک کره ای نو چهار حلقه بیمه دارد ۰۹۱۶۳۰۳۲۲۸۳
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
زانتیابدون رنگ مدل 86 استثنایی ماشین بدون رنگ بیمه تااخربرج نه بانه سال تخفیف فنی بسیارعالی جک هاگوی هاهمه سالم هستن بدون روغن ریزی ۰۹۱۶۹۱۶۰۹۹۵
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
زانتیابدون رنگ مدل 86 استثنایی ماشین بدون رنگ بیمه تااخربرج نه بانه سال تخفیف فنی بسیارعالی جک هاگوی هاهمه سالم هستن بدون روغن ریزی ۰۹۱۶۹۱۶۰۹۹۵
Loading