صبح شهر

جستجوی واژه : در گروه : زیر گروه :
مرتب سازی بر اساس تاریخ | فقط امروز
نمایش لیست وار | نمایش پنجره ای


مرتب سازی بر اساس نیازمندیها | همه رسانه برتر پول سرمایه جامع شهر

فردا
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
رسانه برتر
تایپیست خانم
امیریه ٢٣ ٦٢ ٧٨١
پریروز
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
رسانه برتر
به تعدادی تایپیست کار در منزل محدوده سجاد نیازمندیم ٨٩ ٦٠ ٢١٤ ٠٩١٣
پریروز
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
پول و سرمایه
استخدام دونفرتایپیست
خانم حرفه ای با حداقل ٢ سال سابقه کار جهت کار در دفتر فنی برای شیفت بعدازظهر ٣عصر الی ٨ شب حقوق ماهیانه ٣٠٠هزارتومان ٠٩١٢٣١١٢٠٢٥ ٢٢٣٦٥٧٨ ت ت ا م
۳ روز قبل
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
جامع شهر
تایپیست خانم
مسلط به word و Excel نیازمندیم - ٣٣٦٣٢٢٣ ٣٣٦٣٤٣٣-٠٩١٠٠٠١١١٩١
۴ روز قبل
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
پول و سرمایه
دفتر فنی دانش کپی
تایپیست خانم، مسلط به ورد و فتوشاپ محدوده سروش بعدازظهرها ٤٤٦٩٧٢٩ ٠٩١٣٤٠٩٥٤١٨ ت ت م
۹ روز قبل
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
پول و سرمایه
استخدام دونفرتایپیست
خانم حرفه ای با حداقل ٢ سال سابقه کار جهت کار در دفتر فنی برای شیفت بعدازظهر ٣عصر الی ٨ شب حقوق ماهیانه ٣٠٠هزارتومان ٠٩١٢٣١١٢٠٢٥ ٢٢٣٦٥٧٨ ت ت ا م
۹ روز قبل
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
پول و سرمایه
دفتر فنی دانش کپی
تایپیست خانم، مسلط به ورد و فتوشاپ محدوده سروش بعدازظهرها ٤٤٦٩٧٢٩ ٠٩١٣٤٠٩٥٤١٨ ت ت م
۱۱ روز قبل
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
رسانه برتر
به یک نفر همکار خانم
جهت دفتر فنی نیازمندیم ٢ ٩٩٩ ٧٧٥ ٧٦ ١٥ ٧٤٩ ٠٩٣٩
۱۱ روز قبل
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
جامع شهر
خانم جهت تایپ و طراحی
به صورت نیمه وقت (حقوق ٢٥٠ هزار) ٠٩١٣٠١٣٠٣٢٩-٢٣٣٥٤٢٢
۳۱ روز قبل
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
جامع شهر
تایپیست ماهر
٠٣٣٥٥٣٧٣٣٧٧ ٠٣٣٥٥٣٧٤١٦٥
۳۶ روز قبل
پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲
پول و سرمایه
تایپیست خانم
مسلط به word ثبت نام در سایت : www.nesfejahan.net
۳۶ روز قبل
پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲
پول و سرمایه
در یک موسسه نیمه دولتی
به یک نفرتایپیست حرفه ای آشنا به ICDL با سابقه کار ٦-٩٥١٩٥٢٥
۵۸ روز قبل
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
پول و سرمایه
تعدادی تایپیست حرفه ای
حتما با سابقه کار جهت کاردر دفترفنی تمام وقت ٨ الی ١٨ حقوق ٤٥٠+ بیمه نیمه وقت ٨ الی ١٤ ٢٥٠ + بیمه نیمه وقت ١٤ الی ٢٠ حقوق ٣٠٠ هزار بدون بیمه ٠٩١٣٣١٩١٣٨٥ ٢٢٣٦٥٧٨ ت ت ا م
۶۰ روز قبل
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
پول و سرمایه
تایپیست خانم مسلط
به word و فتوشاپ سروش ، دفترفنی دانش کپی ٤٤٦٩٧٢٩ ت ت ا م ٠٩١٣٤٠٩٥٤١٨
۶۲ روز قبل
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
پول و سرمایه
استخدام دو نفر خانم
جهت کاردرتایپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی س کار ٨ الی ١٧ حقوق ٢٥٠ هزار+ بیمه ٠٩١٣٤٢٢٨٣٠٠ ٧٩٢٢٢٦٤ ت ت ا م
۶۴ روز قبل
پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
پول و سرمایه
تعدادی تایپیست حرفه ای
حتما با سابقه کار جهت کاردر دفترفنی تمام وقت ٨ الی ١٨ حقوق ٤٥٠+ بیمه نیمه وقت ٨ الی ١٤ ٢٥٠ + بیمه نیمه وقت ١٤ الی ٢٠ حقوق ٣٠٠ هزار بدون بیمه ٠٩١٣٣١٩١٣٨٥ ٢٢٣٦٥٧٨ ت ت ا م
۷۲ روز قبل
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
پول و سرمایه
تعدادی تایپیست حرفه ای
حتما با سابقه کار جهت کاردر دفترفنی تمام وقت ٨ الی ١٨ حقوق ٤٥٠+بیمه نیمه وقت ٨ الی ١٤ ٢٥٠ + بیمه نیمه وقت ١٤ الی ٢٠ حقوق ٣٠٠هزار بدون بیمه ٠٩١٣٣١٩١٣٨٥ ٢٢٣٦٥٧٨ت ت ا م
۷۴ روز قبل
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
پول و سرمایه
به یک تایپیست خانم
نیازمندیم ٤٤٦٦٧١٠ ٠٩١٣٨٧٧٠٩١٥
۷۹ روز قبل
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
جامع شهر
یک نفر خانم جهت تایپ و
طراحی حرفه ای جهت کار در دفتر فنی تمام وقت حقوق ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار ٢٣٣٥٤٢٢-٠٩١٣٠١٣٠٣٢٩
۱۰۴ روز قبل
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲
پول و سرمایه
استخدام استادکار
نقاش اتومبیل و کارگرساده ٠٣١٢٥٢٤١٥٧٠ ٠٩١٣٣٦٥٣٨١٠
۱۰۴ روز قبل
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲
پول و سرمایه
به یک نفر تایپیست مسلط
به ورد و فتوشاپ نیازمندیم محدوده سروش ٤٤٦٩٧٢٩ ٠٩١٣٤٠٩٥٤١٨
۱۱۱ روز قبل
شنبه ۷ دی ۱۳۹۲
پول و سرمایه
استخدام دونفرتایپیست
حرفه ای جهت کاردر تایپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی حقوق ٣٥٠هزار+ بیمه س کار ٨ الی ١٨ ٠٩١٣١١٣٦٠٩٥ ت ت ا م

صفحه 1 از 2
1 | 2