صبح شهر

جستجوی واژه : در گروه : زیر گروه :
مرتب سازی بر اساس تاریخ | فقط امروز
نمایش لیست وار | نمایش پنجره ای


مرتب سازی بر اساس نیازمندیها | همه رسانه برتر پول سرمایه جامع شهر

امروز
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
جامع شهر
تایپیست خانم
مکان دانشگاه اصفهان ٠٩١٦٢٨٣٩٤٢٥ ٣٧٩٣٥١١٧
امروز
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
پول و سرمایه
به تعدادی تایپیست خانم
مسلط به word محدوده زینبیه نیازمندیم ٠٩١٣٩٠٦٩١٠٥ ٣٥٦٧١١٧٨ ت ت م
۳ روز قبل
شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
رسانه برتر
خانم و آقا آشنا به word جهت دفتر فنی خ نیکبخت تماس : ١٩ - ١٧ ٣٦٦٢٨٣٠٠-٠٩١٣١٠٧١٥٤٦
۹ روز قبل
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳
پول و سرمایه
به یک نفر با تجربه
و ماهر جهت کاردردفتر فنی «تایپ و تکثیر» محدوده خمینی شهر ٠٩١٣٢٦٥١٩٦٧
۲۴ روز قبل
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
پول و سرمایه
تایپیست حرفه ای خانم
دانشگاه اصفهان ساعت کار ٨ الی ١٧ پنج شنبه ها ٨ الی ١٤/٣٠ ٠٩٣٠٦١٥٦٠٤٧
۳۰ روز قبل
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
پول و سرمایه
استخدام دونفرتایپیست
حرفه ای جهت کاردرتایپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ٠٩١٣٤٢٢٨٣٠٠ ت ت م
۳۸ روز قبل
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
رسانه برتر
به یک تایپیست ماهر نیازمندیم محدوده خانه اصفهان ٩٤ ٨٩ ١٠٤ ٠٩١٣
۴۲ روز قبل
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۳
رسانه برتر
تایپیست خانم آشنا به فتوشاپ (محدوده کاوه) ٣٤٥٩٧٨٠٥ ٠٩١٣٨٩٦٦٤١١
۵۵ روز قبل
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳
پول و سرمایه
به یک نفر خانم
تایپیست جهت کاردر سونوگرافی نیازمندیم ٣٢٢١٦١١٢
۵۶ روز قبل
سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳
جامع شهر
استخدام تایپیست خانم
مسلط به word و windows از ناحیه مرکزی شهر اصفهان ٢٨-٣٢٣٥٥٧٢٧
۵۷ روز قبل
دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳
پول و سرمایه
به یک نفر خانم
تایپیست جهت کاردر سونوگرافی نیازمندیم ٣٢٢١٦١١٢
۵۹ روز قبل
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
پول و سرمایه
به یک نفر خانم
تایپیست جهت کاردر سونوگرافی نیازمندیم ٣٢٢١٦١١٢
۶۲ روز قبل
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
جامع شهر
استخدام تایپیست
مسلط به word و windows از ناحیه مرکزی شهر اصفهان ٢٨-٣٢٣٥٥٧٢٧
۶۴ روز قبل
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
رسانه برتر
نیاز به یک نفر خانم تایپیست ، جهت کار در دفتر فنی نیازمندیم ٠٢ ٦٣ ٢٦ ٣٦
۷۸ روز قبل
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳
جامع شهر
تایپیست ماهر
جهت فاکتور زدن در فروشگاه مواد غذایی ،ورودی خورزوق ٠٩١٣٤٠٢١٨٨٤
۸۶ روز قبل
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳
جامع شهر
تایپیست ماهر آقا
مسلط به کامپیوتر (جهت فاکتورزدن) در فروشگاه موادغذایی، ورودی خورزوق ٠٩١٣٤٠٢١٨٨٤
۸۷ روز قبل
شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳
رسانه برتر
تایپیست و فرم زن انگلیسی جهت دارالترجمه - چهارراه نظر ٣٥ ٣٥ ٩٦٦ ٠٩٣٩
۱۱۱ روز قبل
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
جامع شهر
انتشارات سلام
حروف نگار و صفحه آرا با سابقه وورد، فتوشاپ، ایندیزاین ٠٩١٣٣١١٥١٦٢
۱۱۱ روز قبل
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
پول و سرمایه
انتشارات سلام
حروف نگارو صفحه آرا باسابقه ورد،فتوشاپ،ایندیزاین ٠٩١٣٣١١٥١٦٢
۱۱۷ روز قبل
پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۳
جامع شهر
تایپیست حرفه ای
٠٩٣٨٣٩٣٣٨٠٥
۱۲۰ روز قبل
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳
رسانه برتر
تایپیست مسلط به word ، صفحه آرای کتاب و مجله ، طراح گرافیست ٠٢٩٦ ٦٢٧ ٣

صفحه 1 از 4
1 | 2 | 3 | 4