کارکرد:
شما در حال مشاهده صبح شهر اتومبیل شهر اصفهان هستید .
صبح شهر
سمند ال ایکس سفید سالم چهارحلقه نو شش ماه بیمه ... شهر : اصفهان ( محله : ابن سینا ) 70,000,000 تومان 60,000 km : کارکرد