شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] زعفرانیه زعفرانیه , 600متر بر 18 تک مالک , « سند آماده محضر » (پرهام) تلفن: ... شهر : تهران ( محله : زعفرانیه ) 600 m2 : متراژ
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] زعفرانیه زعفرانیه , 600متر عرض...مترجواز , در7طبقه مسکونی (خدایاری) تلفن: ... شهر : تهران ( محله : زعفرانیه ) 600 m2 : متراژ