شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] # نیاوران # # نیاوران # , 570مترزمین جواز 1550 متر , بنای مفید، برج باغ (لطفی) تلفن: ... 570 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : نیاوران )