شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] # نیاوران # # نیاوران # , 570مترزمین جواز 1550 متر , بنای مفید، برج باغ (لطفی) تلفن: ... 570 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : نیاوران )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] میرداماد میرداماد , 530 متر بر 14 , بهترین فرعی تک مالک (پیمان) تلفن: ... 530 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : میرداماد )