شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[۲۹ اردیبهشت] [۲۹ اردیبهشت] پاسداران پاسداران , 310 متر ، بر 11 , ایده آل ساخت و سکونت- فرامرزی تلفن: ... 310 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : پاسداران )
صبح شهر
[۲۹ اردیبهشت] [۲۹ اردیبهشت] خوابگاه دخترانه آوین خوابگاه دخترانه آوین , لوکس دردوشعبه(آرژانتین) تلفن: ... شهر : تهران ( محله : آرژانتین )
صبح شهر
[۲۹ اردیبهشت] [۲۹ اردیبهشت] # پاسداران - بوستان # # پاسداران - بوستان # , 600مترزمین1500متراداری , 500متر تجاری (ایمان) تلفن: ... 600 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : پاسداران )
صبح شهر
[۲۹ اردیبهشت] [۲۹ اردیبهشت] اقدسیه اقدسیه , 350 متر 15 متر بر ، فرعی دنج تلفن: مشاورين املاک خانه رويائي موسوي ... 350 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : اقدسیه )