شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] فرمانیه فرمانیه , 500متر بر 15 3طبقه بنا , تک مالک، 100 % فروشنده (ادیب) تلفن: ... 500 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : فرمانیه )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] ** پاسداران ** ** پاسداران ** , 150مترتجاری ( کافه فعال) , توضیحات شنیدنی ! (فردین) تلفن: ... 150 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : پاسداران )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] تکنسین برق تکنسین برق , آشنا به سیستم اعلام و اطفاء , تلفن: ... شهر : تهران ( محله : کن )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] شریعتی - پل رومی شریعتی - پل رومی , 1250متر مغازه , تلفن: (بهنام) ... 1250 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : پل رومی )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] نیاوران - کاشانک نیاوران - کاشانک , 330متر بر 12 , (کامیار) تلفن: ... 330 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : نیاوران )