شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[۲ خرداد] [۲ خرداد] # قیطریه # # قیطریه # , 540متر بر20 , تک مالک ، قیمت....؟!؟ تلفن: صبور ... 540 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : قیطریه )
صبح شهر
[۲ خرداد] [۲ خرداد] جردن جردن , 570 متربابر 13 مناسب , ساخت و سرمایه گذاری - توحیدی تلفن: ... 570 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : توحید )
صبح شهر
[۲ خرداد] [۲ خرداد] پیک موتوری پیک موتوری , جهت کار در کترینگ , << میدان انقلاب >> تلفن: ... شهر : تهران ( محله : میدان انقلاب )