شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] دیباجی جنوبی دیباجی جنوبی , 70متر1خ تمیز و مرتب ط اول , پارکینگ 200/ 1 + 150 (بزرگی) تلفن: ... 70 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : جی )
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] # چنگیزی # # چنگیزی # , خریدار پژو2008صفر اتومات تلفن: ... شهر : تهران
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] فرمانیه فرمانیه , 144مترسالن رزمی , اجاره داده میشود تلفن: ... 144 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : فرمانیه )
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] ونک - شیخ بهایی ونک - شیخ بهایی , 155 متر تجاری , فقط اجاره جهت بانک ها و موسسات تلفن: ... 155 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : ونک )