شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] پاسداران پاسداران , 500متربر 16 2بر , پهنه R122 بنای عالی وشیک،اردلان تلفن: ... 500 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : پاسداران )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] نیروبار نیروبار , , , بر پیروزی - پلاک 49 , تلفن: ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] نیاوران نیاوران , 500متر بر... , (شاهی) تلفن: ... و 4 - ... 500 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : نیاوران )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] # شمال جردن # # شمال جردن # , 220متر سرقفلی و ملکیت تلفن: خ پيله ور ...ميليارد ... 220 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : جردن )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] فرشته فرشته , 100متر فلت , , ارتفاع سقف بلند تلفن: ... حميد ... 100 m2 : متراژ شهر : تهران
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] ستارخان شهرآرا ستارخان شهرآرا , 360متر بر 12 جنوبی , تک مالک املاک لیان (آرش) تلفن: ... 360 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : ستارخان )