قیمت کل:
مساحت:
تعداداتاق:
طبقه:
شما در حال مشاهده صبح شهر املاک شهر اصفهان هستید .
صبح شهر
مغازه۴۸ متری در سه طبقه جهت باز دید تماس ... شهر : اصفهان ( محله : بید آباد ) 48 m2 : متراژ 700,000,000 تومان
صبح شهر
مغازه۴۸ متری در سه طبقه جهت بازدید تماس بگیرید ... شهر : اصفهان ( محله : بید آباد ) 48 m2 : متراژ 700,000,000 تومان