شما در حال مشاهده همه آگهی های صبح شهر هستید .
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] زعفرانیه زعفرانیه , 3355 متر تراکم مفید , 1055 مترزمین , سندشخصی , تک مالک تلفن: ... يگانه ... 3355 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : زعفرانیه )
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] پاسداران - دروس پاسداران - دروس , 700متربنا،دوبلکس،لوکس , 300مترحیاط،کاروسکونت(سنجری) تلفن: ... 700 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : پاسداران )
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] کیهان بار کیهان بار , شهر و شهرستان , تلفن: ... شهر : تهران
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] # شنگن # # شنگن # , بسیار تخصصی تلفن: ... آوازه سير ... شهر : تهران
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] # دروس # # دروس # , 500 متر بنای لوکس , 250متر حیاط مناسب سکونت و کار تلفن: مظفري ... 500 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : دروس )
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] # فرمانیه - چیذر # # فرمانیه - چیذر # , 2291مترملک کلنگی بابر60متر , قیمت پایه55م به بالاترین پیشنهاد تلفن: ... 55,000,000 تومان 2291 m2 : متراژ شهر : تهران ( محله : فرمانیه )