دسته بندی : استخدام
زیر دسته بندی : کارگر ماهر
شما در حال مشاهده صبح شهر استخدام کارگر ماهر شهر اصفهان هستید .
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] اپراتور فرز CNC ماهر ... شهر : اصفهان
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] استحدام تراشکار ماهر مسلط به تراش و ابزار اندازه گیری ... شهر : اصفهان ( محله : دولت آباد )