دسته بندی : استخدام
زیر دسته بندی : کارگر ماهر
شما در حال مشاهده صبح شهر استخدام کارگر ماهر شهر اصفهان هستید .
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] استخدام یک نصاب استخدام یک نصاب کابینت ... شهر : اصفهان
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] کارگر نیمه ماهر کارگر نیمه ماهر جهت کارکناف ... شهر : اصفهان
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] برقکار ماهر و نیمه برقکار ماهر و نیمه ماهر ... شهر : اصفهان
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] استخدام نياز مند استاد كار ماهر درب وپجره آهنى ... شهر : اصفهان ( محله : زینبیه ) نقشه