search

انتخاب محله :
قیمت:
دسته بندی :
استخدام
زیر دسته بندی :
خیاط
شما در حال مشاهده صبح شهر استخدام خیاط شهر اصفهان هستید .
صبح شهر
[۱۳ مرداد] [۱۳ مرداد] چرخکار محدوده زینبیه نیازمندتعدادی دوزنده در کارگاه خطی ... شهر : اصفهان ( محله : زینبیه )