search

انتخاب محله :
قیمت:
دسته بندی :
استخدام
زیر دسته بندی :
کارگر ساده
شما در حال مشاهده صبح شهر استخدام کارگر ساده شهر تهران هستید .
صبح شهر
[۳۱ خرداد] [۳۱ خرداد] شهرک دانشگاه شهرک دانشگاه , 40متر مغازه , با کلیه امکانات تلفن: ... شهر : تهران ( محله : شهرک دانشگاه )
صبح شهر
[۳۱ خرداد] [۳۱ خرداد] پیروزی پیروزی , زیرپله نقلی در محل پرتردد , با جواز کسب تلفن: ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )