دسته بندی : استخدام
زیر دسته بندی : کارگر ماهر
شما در حال مشاهده صبح شهر استخدام کارگر ماهر شهر تهران هستید .
صبح شهر
[۱۴ آذر] [۱۴ آذر] قالبساز ماهر قالبساز ماهر , منطقه تهرانپارس - اتحاد , تلفن: ... شهر : تهران ( محله : تهرانپارس شرقی )