دسته بندی : استخدام
زیر دسته بندی : آشپز
شما در حال مشاهده صبح شهر استخدام آشپز شهر تهران هستید .
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] گریل کار گریل کار , حقوق 2200 , نیازمندیم تلفن: ... شهر : تهران
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] ساندویچ زن ساندویچ زن , محدوده میدان ونک , نیازمندیم تلفن: ... شهر : تهران ( محله : ونک )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] کباب ترکی زن کباب ترکی زن , نیازمندیم , تلفن: ... شهر : تهران