نیازمند کارگر ساده

نیازمند کارگر ساده پرسکار در شهرک صنعتی دولت آباد با حقوق اداره کار و بیمه ٠٩١٣٠٣٥٤٩٣٠


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش