١- چرخکار و اتوکار

۸ مرداد
١- چرخکار و اتوکار و وردست خانم جهت کارگاه تریکو ٢- مزدی دوزبیرون برنیازمندیم ٠٩١٣٠٠٠٨٩٤٣ ٣٤٤٩٥٥٥٣


شهر : اصفهان


آگهی‌های مشابه
بازگشت به لیست جستجو
لیست خیاط
خیاط در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش