کارگر ساده خانم

۲۴ مرداد
کارگر ساده خانم / آقا جهت کارخانه کارگرساده آقا قسمت انبار حداقل دیپلم حداکثر سن ٣٠ سال ٣٨٥٥٢١٢١


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش