تعدادی کارگر ساده

۴ خرداد
تعدادی کارگر ساده یا ماهر و نیمه ماهر کاردر کارگاه تراشکاری النگو ٠٩١٣٢٠٨٠٦٥٣ ت ت ا م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش