مجموع باغ ٦٠٠ متری

۲۵ دی
مجموع باغ ٦٠٠ متری آب شیرین فراوان و برق مادرسند ، تیمیارت ق ٣٩ تا ٤٥ میلیون ٠٩١٣٦٤٤١٠٢٩ ت ت ا م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کشاورزی
کشاورزی در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش