تراشکار ماهر(شاهپور

تراشکار ماهر(شاهپور جدید) حقوق و مزایای اداره کار توافقی ٠٩١٣٢٦٩٣٢٤٨ ت ت ا م


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ماهر
کارگر ماهر در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش