تعدادی نیروی کارخانم جهت

تعدادی نیروی کارخانم جهت بسته بندی دریک کارگاه داخل شهر اصفهان ٠٩١٣٦٥٣٩٣٤٦ - ٣٢٦٨٣٤٧٢ ت.ت.ا.م


شهر : اصفهان


آگهی‌های مشابه
بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش