تعدادی فروشنده

۲ شهریور
تعدادی فروشنده خانم جهت فروشندگی در شیرینی سرا با حقوق و مزایای اداره کار + بیمه خانه اصفهان ٠٩١٣٣٠٩٤٠٤٢


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش