به تعدادی خانم مراقب ساده

۲۱ دی
به تعدادی خانم مراقب ساده , وکمک بهیار روزانه وشبانه روزی , 1500 تا 4500 م فوری نیازمندیم تلفن: 40 _ 66916438


شهر : تهران


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در تهران
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش