نیروی کار نیمه

۲ شهریور
نیروی کار نیمه ماهر خانم و آقا جهت آشپزخانه رستوران ٣٢٤٠٣٣٦٥ ٠٩١٣٣٠٤٦٢٦٤


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش