نیروی وردست جوان

نیروی وردست جوان جهت برق کشی ساختمان،حقوق ١/٥ (محدوده دروازه تهران) ٠٩١٣٥٣٤٧٩٧٦ ت.ت.م


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست امور مالی و اداری
امور مالی و اداری در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش