به تعدادی نیرو

۲۸ فروردین
به تعدادی نیرو به شرح ذیل نیازمندیم ١-فروشنده خانم جهت شیفتصبح و عصر ٢- صندوقدار خانم باتجربه و مسلط به نرم افزار پیرامید ٣- حسابدار با سابقه و مجرب مسلط به نرم افزار پیرامید ( تجربه کارکرد باحسابداری پیرامید الزامیست) با سرویس ایاب و ذهاب شاهین شهر ٣٦٩١١٥١٢ ٠٩٣٧٥٤٧٦٦٥٧


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش