زيرزمين ١٨ م،فول

۲ بهمن
زيرزمين ١٨ م،فول امكانات طبقه زيرين املاك جهان بين بلوار كشاورز ٠٩٣٩٨٧٣٩٦٦١ ت.ت.م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست اجاره اداری و تجاری
اجاره اداری و تجاری در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش