شمس آبادی، مجتمع

۲۸ شهریور
شمس آبادی، مجتمع قصر نور واحد ٧٥ متری، طبقه دوم ٥ میلیون رهن، ١/٨٠٠ میلیون اجاره (ت.ت.ا.م) ٠٩١٣٢٠٧٦٩٩٣


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش