کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا زیر ٣٥سال جهت کارخانه تولیدی شهرک صنعتی سجزی حقوق ٣ میلیون +بیمه+سرویس ٠٩١٣٢٠٠٣٠٩٨


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش