زمین باغی به متراژ

۱۵ شهریور
زمین باغی به متراژ ٧٠٠ متر در مکان خوب احداث زمین برق دارد دارای سهمیه آب می باشد برای ساخت امکان وجود دارد ٠٩٢١٧٦٧٠٦٤٦


شهر : همدان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کشاورزی
کشاورزی در همدان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش