پرسنل پذیرایی تالار

۲۱ اسفند
پرسنل پذیرایی تالار خانم و آقا زیر ٣٠ سال محدوده خ جی ساعت تماس ١٦ تا ٢١ ٣٢٧٥٧٣٠٠ ت ت ا م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش