١-منشی خانم ٢-بازاریاب خانم(ثابت

١-منشی خانم ٢-بازاریاب خانم(ثابت در محل) ٣-نیروی آقا یا خانم وارد به کار دیتیلینگ خودرو ٠٩١٣٠٨١٠٢٣١-٣٤٢٥٤٠٦٢


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش